Til søndagsfrokosten den 7. januar 2024 byder kaffeklubkassen fra torsdags klubaftner på sildemadder.

Tilmelding er nødvendig.

Dette sker på tilmeldingssedlen, som hænger på opslagstavlen i klubben fra den 12. november 2023.

Sidste frist for tilmelding er den 15. december 2023.

Hilsen

Bodil Petersen