Uge 28 Klubturen er en social klubtur for alle tursejlere.

Turen er planlagt i flere etaper, og med besøg i Havnebyen på Sjællands Odde og Sejrø Havn.

Første etape er fra Holbæk Marina til Havnebyen og anden etape er fra Havnebyen til Sejrø havn.

Turen sejles som flotillesejlads, hvor der er visuel kontakt mellem de deltagende både,.

Vi sejler fra Holbæk Marina, Dragerup mod nord gennem Isefjorden til Kattegat, mod vest til Havnebyen, hvor  vi hygger os med fællesspisning og hvor der overnattes før turen går videre til Sejrø Havn. Vi kontakter Sejrø Havn om mulighed for at alle deltagende både kan ligge samlet.

Der er  ingen passage af rute T (storskibsrutn), idet vi på hele turen holder os på den østlige side af ruten.

Fartøjsliste deltagende både:  Bådnavn/skipper ophænges i klubhuset.

Gasteliste ophænges i klubhuset.

På gastelisten kan man skrive sig på, hvis man mangler en gasteplads, eller man har plads til en gast eller to.

 

Klubaften Havnebyen – fælles hygge lørdag aften i Havnebyen med deltagelse af “landtransporterede”.

 

“Skippermøde” søndag formiddag kl. 10.00 inden afsejling til Sejrø.

Fælles hygge søndag i Sejrø havn.

 

Vor interne båd til båd kommunikation vil foregå på VHF Kanal 77 – 156.875Mhz

 

Samlet distance 102 sm

Holbæk Marina – Havnebyen 31 sm – ca. 7t v/4,5kt

Havnebyen – Sejrø Havn 20 sm  – 4t30min v/4,5kt

 

Havnene vil, hvis det er muligt, gøre deres for, at bådene kan ligge samlet i havnen.

 

I behøver ikke sejle med hele vejen, der er muligt at “hoppe på og hoppe af” undervejs – og så er det ganske gratis at være med. Hvad mere kan man forlange?