Holbæk Tursejlerklub indkalder hermed til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

i klublokalet, søndag den 07 april 2024, kl. 11:30

 

DAGSORDEN

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Valg af 2 stemmetællere.

 

  1. Fremlægning af forslag til udvidelse af klublokale, samt godkendelse heraf.

 

  1. Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen.