Klik her: Link til Invitation

Havneforsamlingen nærmer sig – og vi skal igen til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer

Alle der har en båd liggende i marinaen, har en interesse i at havnens servicefaciliteter og daglige funktioner fungerer. Derfor er det langt fra lige meget, hvem som indvælges i havnebestyrelsen.  

Marinaens drift og udvikling bliver ledet af en fondsbestyrelsen, som vælges på havneforsamlingen. De fem bestyrelsesmedlemmer vælges blandt indskyderne dvs. ejere af bådpladserne, og to personer er eksterne og udpeges af bestyrelsen selv.

Når bestyrelsen er valgt, har den fri råderet til at styre marinaen, uden indblanding fra indskyderne (bådejerne), hvilket kan være fornuftigt, såfremt tingene fungere fornuftigt og til de ansattes og bådejernes tilfredshed. Omvendt er det ikke hensigtsmæssigt, såfremt tingene fungerer utilfredsstillende.

Stor udskiftning blandt medarbejderne gavner ingen

I en periode, har marinaen fungeret godt på flere områder. Der er kommet nye bådbroer, marinaens maskinpark er fornyet osv., men det er påfaldende at opleve den hastige udskiftning, der er blandt de ”faste” medarbejdere på marinaen. Det gælder for både havnefoged og assistenter og dem på kontoret. Og en stor udskiftning giver ustabilitet og usikkerhed på mange felter.

De medlemmer, som husker tilbage til tiden, hvor Jørgen Hvad var havnefoged, vil temmelig sikkert have svært ved at huske navnene på de personer, som har været ansat i marinaen siden den gang. Der har været et gennemløb på mere end 15 personer, som har været ”fastansatte” eller har fungeret som løsarbejdere mv. Det er åbenbart svært at finde egnede personer, som ønsker at arbejde i marinaen. Mange har sagt op eller er blevet fyret efter kort ansættelsestid.

Den hurtige udskiftning af medarbejdere smitter af på det arbejde og de opgaver, som marinaen udfører for bådejerne. Det er soleklart, at det er vanskeligt for de ansatte at udføre et stykke arbejde, hvor der mangler erfaring og kompetencer, og hvor der ikke er nogen i nærheden, som har et dybere kendskab til marinaens opbygning, funktioner, tekniske faciliteter, maskiner osv.. Send f.eks. en relativ ny medarbejder rundt og aflæse el og vand. Det vil sikkert tage en dags tid, fordi kun få har viden om, hvor el tavler og vandmålerne er placeret.

Marinaens bestyrelse skal styrkes med de rigtige personer

En medvirkende årsag til den kedelige situation marinaen kan måske findes i bestyrelsesformandens meget detailorienterede indblanding i alt. Det er vigtig, at en ny bestyrelse er bevidst om sine opgaver og ikke blander sig unødigt. Omvendt skal bestyrelsen selvfølgelig sikre sig, at der er det nødvendige personale med de rette kompetencer.

I sidste ende er det ikke medarbejdernes skyld, at tingene fungerer utilfredsstillende. Det er ene og alene bestyrelsens ansvar.

Det er ikke nemt at styre marinaen. Det kræver kendskab og indsigt i fagområder som HR dvs. medarbejderpleje, ansættelsesforhold, faglig udvikling mv.. Bestyrelsen skal også vide noget om økonomi og regnskab, bygningsvedligehold, IT, maskiner og arbejdsredskaber og juridiske spørgsmål.

Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer af Holbæk Sejlklub og Tursejlerne kommer på banen og deltager i at finde de helt rigtige personer til marinaens bestyrelse. Bestyrelserne i både Holbæk Sejlklub og Tursejlerne vil arbejde målrettet på at finde nogle egnede kandidater til en eller flere af de fire – fem bestyrelsesposter, som er på valg til april ved næste havneforsamling. Hvis det er noget for dig – eller hvis du kender egnede personer, så kontakt enten Hans Bruun-Jensen fam.bruun-jensen@mail.tele.dk  eller René B. Jensen rj@holbaektursejlerklub.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelserne for

Holbæk Sejlklub og Holbæk Tursejlerklub