Kære alle Det tørre vejr fortsætter og vi er desværre nødt til at sløjfe grill optændningen Sankt Hans.
venlig hilsen
Bestyrelsen
Se mere om Holbæk Kommune og afbrændnings forbuddet her: